• Lawaetz Endeavours of Sir Jamie

  Mor: DKCH NOCH Lawaetz Danes Blue Cool Legacy

  Far: DKCH NOCH FICH NORDCH Sirblu Jamie of Blubak


  født 14.09.2018

 • Lawaetz Endeavours of Sir Jamie

  Dam: DKCH NOCH Lawaetz Danes Blue Cool Legacy

  Sire: DKCH NOCH FICH NIRDCH SIrblu Jamie of Blubak


  DOB: September 14th 2018