Grand danoisen som brugshund

I den engelske standard, er der en passage:

"A look of dash and daring, of being ready to go anywhere and do anything: Alert, spirited, intelligent and courageous. Elegance of outline and grace of form most essential: The Great Dane is one of the giant breeds, but is unique in that its general conformation must be well balanced"

Som i den grad favner grand danoisen, som den brugshund, den engang har været. En historie, som understreges af Flemming Rickfors' forskning i kennelbøgerne fra Meutergården (publ. i Grand danois bladet 1, 2016). Ved at udvælge de avlsdyr, der har udpræget udseende af jagthunde (slanke og elegante), højt aktivitetsniveau og er af god middel størrelse, opnåede man en gennemsnitlig levealder på 11år. og mere end 25 % af avlsdyrene blev ældre end 14 år.

Udseende og form defineres af hundens funktion. Hunden skal være Fit for function!

Savner du inspiration kan du læse om arbejdende grander over hele verden her

Fuzzy på jagt

Ch. Lancelot of Send

Sydney på væddeløbsbanen

Ch. Lancelot of Send

Lexie på efterårsjagt